This is a free Purot.net wiki
  • View:

Ihmiset viettävät liikaa aikaa ruudun ääressä

Kehittynyt maailma

Maailma, jossa elämme, on hyvin teollistunut ja kehittynyt. Käytössämme on paljon erilaisia apuvälineitä, joiden avulla pystymme keskustelemaan ja välittämään viestiä ympäri maailman. Autojen, junien ja monien muiden laitteiden avulla myös matkustelu paikasta toiseen on helpottunut.
     Teollisuuden myötä kaikki "vanhanaikainen" alkaa kadota vähitellen. Koneet ja tietokoneet ovat tulleet ihmisten tilalle, internetin käyttö on yleistynyt ja sen myötä monet asiat liikkuvat netin välityksellä. Internetin, television ja puhelimien avulla voimme helposti keskustella muiden ihmisten kanssa, tehdä työasioita sekä katsella uutisia. Jopa koulun käynti on mahdollista internetin välityksellä, jolloin opiskelijan ei välttämättä tarvitse itse liikkua minnekkään vaan opiskelu tapahtuu kotona. Ruudun ääressä istuminen tarjoaa myös paljon viihdettä erilaisten sarjojen, elokuvien, pelien ja sovellusten avulla.
    Tämä on kuitenkin vaikuttanut radikaalisti ajankäyttöömme, eikä sillä ole pelkästään positiivisia vaikutuksia. 

1
Likers
jpvainionpaa

Liika netinkäyttö ja tv:n katselu vieraannuttaa todellisesta maailmasta

Jämsän kaupungin yläastelaisille ja lukiolaisille teettämän terveyskyselyn mukaan internetissä ja tv:n ääressä vietetään nykyisin paljon aikaa. Tunnit ja jopa vuorokaudet kuluvat nopeasti verkossa esimerkiksi sosiaalisen median parissa, ja televisio tarjoaa katsojalle viihdettä lähes taukoamatta. Vähitellen, kun ihminen alkaa viettämään yhä enemmän aikaa television ja tietokoneen parissa, alkaa vieraantuminen todellisesta maailmasta: ystävät unohtuvat eikä työkään välttämättä kiinnosta.
   Etenkin nuorten syrjäytyminen todellisesta maailmasta puhuttaa Suomen tasolla maanlaajuisesti. Sitä on pyritty vähentämään monelta taholta, erilaisilla tavoilla, kuten kampanjoiden avulla. Myös Suomen presidentti Sauli Niinistö on ilmaissut kantansa asiaan julkistamalla verkkoon sivuston, jossa annetaan vinkkejä nuorten syrjäytymisen välttämiseen. Niinistö korostaa etenkin television ja internetin merkitystä syrjäytymisen aiheuttajana: kun ihmisellä ei ole niin sanotusti muuta elämää, alkaa sosiaalinen media toimia ikään kuin esikuvana. Tämän vuoksi netissä olemista ja television katsomista ei tulisi toki kieltää, vaan jokaisen olisi tunnettava omat rajansa: sitten kun sosiaalinen media vie suurimman osan ajasta, pitäisi hälytyskellojen alkaa soida.

 

 

 

1
Likers
jpvainionpaa

Netissä käytetty aika häiritsee koulunkäyntiä

THL:n 2010 vuoden kouluterveyskyselystä käy ilmi, että 31% lukiolaispojista kertoo netin käytön haittaavan koulunkäyntiään. Ruudun ääressä vietetty aika on suuri, koskien tv:tä, tietokonetta ja kännykkää. Keskimäärin aika, joka on käytetty ruudun edessä, on 2-4 tuntia. Se vie aikaa esimerkiksi kotiläksyiltä ja -esseiltä, jotka jäävät taka-alalle, kun muuhun ajanvietteeseen jäädään koukkuun.
   Tämän lisäksi tutkimuksessa, joka on julkaistu liikuntalääketieteen lehdessä Medicine and Science in Sports and Exercice, on havaittu, että runsas ruutuaika on yhteydessä heikompiin arvosanoihin verrattuina niihin ihmisiin, jotka liikkuvat runsaasti ja viettävät aikaa elektroniikan parissa vähemmän. Jotain on tehtävä, sillä emmehän halua vaarantaa lastemme koulumenestystä? He ovat tulevaisuuden aikuisia, jotka vielä joskus pyörittävät maailmaamme.
     Voidaankin siis sanoa, että ruutuaika vie ajastamme yhä isomman osan sekä liikunnan että koulunkäynnin kustannuksella. Huolestuttavaa on, että kaikkia vaikutuksia ei tiedetä, sillä elektroniikka on vielä suhteellisen uusi ilmiö.
   Koulussa yhteyden näkee selkeimmin - ne, jokta käyttävät älypuhelimiaan tunneilla, eivät keskity opetukseen yhtä hyvin, kuin ne, jotka jättävät puhelimensa rauhaan. Tämä näkyy esimerkiksi tehtävien teossa: suurin osa oppilaista ei kuuntele tehtävänantoa kunnolla, vaan kyselee ohjeita vielä jälkikäteen uudelleen.

1
Likers
jpvainionpaa

Liiallinen ruutuaika haitaksi terveydelle

Nykypäivänä ihmiset viettävät paljon aikaa tietokoneiden, älypuhelimien ja tablettien äärellä, joka aiheuttaa monille uniongelmia seka niska-ja hartiakipuja. Nuorilla liiallinen ruutuaika on lisännyt tuki-ja liikuntaelinsairauksien oireita. Ruudun ääressä tulee helposti naposteltua enemmän kuin tavallisesti, jonka takia energiaa kuluu vähemmän kuin sitä kertyy. Seurauksena on lihoaminen, ei-toivottu vihollinen.
    Netin kautta erityisesti nuoret voivat saada tietoa, mikä ei välttämättä ole niille soveliasta. Myös kiusaaminen ja tahallinen pilanteko ovat erityisesti netissä helppoa, sillä siellä ei välttämättä tarvitse näyttää henkilöllisyyttään.

1
Likers
jpvainionpaa

Ruudun ääressä vietetyn ajan seurauksia

Ruudun tuijottaminen voi olla viihdyttävää ja rentouttavaa, mutta jos sitä tekee liikaa, silmät kärsivät ja pahimmillaan ihminen voi tulla riippuvaiseksi. Tietokoneet kuitenkin helpottavat ja tehostavat työntekoa, sekä monet voivat tehdä ympärivuorokautista työtä niiden avulla. Liika aika ruudun äärellä on kuitenkin haitallista terveydelle. Esimerkiksi unen saanti voi olla hankalaa, minkä seurauksena ihminen on väsynyt ja äreä. Myös ryhti kärsii liiasta istumisesta ja sen seurauksena voi tulla erilaisia lihaskipuja. Ruudun äärellä vietetty aika voi olla hyödyllistäkin,  mutta kun käytät suuren osan päivästä sosiaalisessa mediassa, se on haitallista.

 

1
Likers
jpvainionpaa

Discuss & brainstorm

@mention   Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username

Koita nyt :D

kuka tota reetan tekstiä muokkaa! mullaki olis siihen lisättävää :'D

Jaa teil on heti muutamat perustelut ::D::DDD
  Reply
2
Likers
jpvainionpaa, roosasalo

No ookko tallentanu sitä niin nähdään mitä sulla on? :D

et sen ois perjaattees voinu lisätä jonku tekstiin

mulla ei oo kyllä paljo tekstii tos mun jutus...kaks lausetta xd oon hidas

nii mäki vähä sain :E mutta pidetään tää näin, helpoahan tästä on lukee ja muutenki ei tartte sen yhdistämisen kans takkuilla:D
  Reply
1
Likers
jannekiltila

Jp ootsä tehny jotaki? :D Muutaku tykänny noista :DD

mä sain sellasen käsitksen että nää olis pitäny viel yhdistää kokonaiseksi tekstiksi mutta en kyl oo varma? :o

Mut sinne voi ujuttaa aiheeseen sopivia juttuja väliin, justiin vaikka noita auktoriteetteihin vetoamista, esimerkkejä ja rinnastuksia:)

no emmä uskalla muokata ku noi on faktatietoja, otettu joistain tutkimuksista:D en osaa sanoa niihin mitään..

aijaa xd no mä oon suht ready sitte !

Mutta siis muokatkaa vaan noita muiden omia! :D Sehän täs oli ideana.

oo shit XD no kuinka me tehään tää?

No äsken se sano että nää on tälleen erikseen "kappaleita", tai niin mä ymmärsin. Että ok näin :)

vai pitääkö nää edes yhdistää?

mutta mietiin että jos meillä kerran on tää tunti enää aikaa nii keritäänkö me?:d eihän nää meidän jutut vielä oo mitään kokonaisia. kaikilla on ne omat

joo nii on xd

ja omat kokemukset nyt on omia:D mutta